Όροι Χρήσης

Εισαγωγή

Η Alterora OÜ έχει το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της, να τροποποιήσει, να προσθέσει ή να αφαιρέσει τυχόν όρους ή προϋποθέσεις αυτών των Όρων Χρήσης χωρίς προειδοποίηση ή ευθύνη προς εσάς. Οποιεσδήποτε αλλαγές στους παρόντες Όρους Χρήσης θα ισχύουν αμέσως μετά την ανάρτηση των αλλαγών σε αυτόν τον ιστότοπο. Συμφωνείτε να ελέγχετε τους παρόντες Όρους Χρήσης από καιρό σε καιρό και να συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε μεταγενέστερη χρήση από εσάς αυτού του ιστότοπου μετά από αλλαγές στους παρόντες Όρους Χρήσης θα συνιστά την αποδοχή σας από όλες αυτές τις αλλαγές.

Πολιτική απορρήτου

Δείτε τη σχετική ενότητα του ιστότοπου.

Εμπιστευτικότητα και μετάδοση μέσω Διαδικτύου

Η διαβίβαση δεδομένων ή πληροφοριών (συμπεριλαμβανομένων των επικοινωνιών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) μέσω του Διαδικτύου ή άλλων προσβάσιμων στο κοινό δικτύων δεν είναι ασφαλής και υπόκειται σε πιθανή απώλεια, παρεμπόδιση ή μεταβολή κατά τη μεταφορά. Συνεπώς, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε ή για δαπάνες που ενδέχεται να υποστείτε ως αποτέλεσμα οποιωνδήποτε μεταδόσεων μέσω του Διαδικτύου ή άλλων δημόσιων δικτύων, όπως μεταδόσεις που περιλαμβάνουν την ανταλλαγή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μαζί μας (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που μπορεί να περιέχουν τα προσωπικά σας στοιχεία). Παρόλο που θα καταβάλουμε εύλογες προσπάθειες για να διαφυλάξουμε το απόρρητο των πληροφοριών που μας παρέχετε και να αντιμετωπίσουμε αυτές τις πληροφορίες σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου, σε καμία περίπτωση οι πληροφορίες που μας παρέχετε δεν θα θεωρηθούν εμπιστευτικές, θα δημιουργήσουν οποιεσδήποτε υποχρεώσεις τήρησης του απορρήτου από μέρους μας ή θα οδηγήσουν σε οποιαδήποτε ευθύνη έναντι εσάς από μέρους μας σε περίπτωση που αυτές οι πληροφορίες δημοσιοποιηθούν από εμάς ή απο τρίτα μέρη που είχαν πρόσβαση χωρίς τη συγκατάθεσή μας.

Αποποίηση ευθυνών

Ως επισκέπτης στον ιστότοπό μας, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε εμπιστοσύνη ή χρήση από εσάς οποιασδήποτε πληροφορίας διατίθεται σε αυτόν τον ιστότοπο θα γίνεται εξ ολοκλήρου με δική σας ευθύνη. Σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται η Alterora OÜ ούτε οι πάροχοι δεδομένων για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, επακόλουθες ή παραδειγματικές ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά σε αυτόν τον ιστότοπο, μπορείτε να προβάλετε, να κατεβάσετε, να αρχειοθετήσετε και να εκτυπώσετε ένα μόνο αντίγραφο οποιασδήποτε πληροφορίας που υπάρχει σε αυτόν τον ιστότοπο, ή έχει διανεμηθεί με άλλο τρόπο, για προσωπική, μη εμπορική χρήση, υπό τον όρο ότι γίνεται σύμφωνα με τη “Συμπεριφορά και Υποχρεώσεις Χρήστη” που αναφέρονται παρακάτω.

Συμπεριφορά και Υποχρεώσεις Χρήστη

Συμφωνείτε να τηρείτε όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς κατά τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου. Επιπλέον, συμφωνείτε ότι δεν θα πρέπει:

 • να ανεβάσετε, να δημοσιεύσετε ή να μεταδώσετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μέσω αυτού του ιστότοπου οποιοδήποτε περιεχόμενο που:
  1. είναι παράνομο, καταχρηστικό, απειλητικό, επιβλαβές, άσεμνο, αηδιαστικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό ή άλλως απαράδεκτο
  2. ενδέχεται να παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα δικαιώματα προσωπικών δεδομένων, τα δικαιώματα δημοσιότητας ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων
  3. περιέχει ιούς, trojan horses, χρονικές βόμβες ή άλλα επιβλαβή προγράμματα ή στοιχεία
 • να παρεμποδίζετε, να δημιουργείτε παράλογες επιβαρύνσεις ή υπερβολικά φορτία, να παρεμβαίνετε ή να προσπαθείτε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε οποιοδήποτε τμήμα του ιστοχώρου μας, των συστημάτων πληροφορικής, των διακομιστών ή των δικτύων
 • να παράσχετε ψευδείς πληροφορίες για τον εαυτό σας σε εμάς, να μιμηθείτε οποιοδήποτε άλλο άτομο ή να επιχειρήσετε με άλλο τρόπο να παραπλανήσετε άλλους για την ταυτότητά σας ή για την προέλευση οποιουδήποτε περιεχομένου, μηνύματος ή άλλης επικοινωνίας
 • να μεταδίδετε ανεπιθύμητη αλληλογραφία, αλυσιδωτά γράμματα ή άλλα μηνύματα μαζικής αλληλογραφίας που δεν έχουν ζητηθεί
 • να συλλέγετε πληροφορίες σχετικά με άλλους επισκέπτες στην ιστοσελίδα μας χωρίς τη συγκατάθεσή τους ή να συλλέγετε συστηματικά δεδομένα ή πεδία δεδομένων, περιλαμβανομένων ενδεικτικά οποιωνδήποτε οικονομικών δεδομένων ή διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου